Виктор Мазуровский, czyli Wiktor Mazurowski, był polskim malarzem batalistą, uczestnikiem wojny rosyjsko-japońskiej. Naukę rysunku rozpoczął w Warszawie, a potem kontynuował ją w Petersburgu. Był synem urzędnika więziennego i aktorki warszawskiej. Dzięki zdobytemu w 1888 roku stypendium odbył niezwykłą, ponad czteroletnią podróż, w trakcie której sztuk plastycznych uczył się we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, a także w krajach skandynawskich.

W trakcie I wojny światowej towarzyszył wojskom rosyjskim. W swoich szkicach i obrazach utrwalał wojenne epizody. Po jej zakończeniu osiedlił się w Rzymie, gdzie całkowicie oddał się malarstwu. Jednak podczas II wojny światowej powrócił do Polski. Zginął w trakcie Powstania Warszawskiego, podczas tzw. rzezi Ochoty.

fot. Joanna Klimczak (2018)

W rolę Wiktora Mazurowskiego wcielił się Zacharjasz Muszyński.