Źródło: „Antoni Abraham (1869-1923). Wielki patrjota z ludu kaszubskiego”

Antoni Abraham, nazywany Królem Kaszubów, urodził się w 1869 roku. Był wyjątkowym propagatorem polskości na Pomorzu. Zasłynął również jako aktywny działacz społeczny i pisarz ludowy.

Od 1908 roku rozpoczął swoją wędrówkę po Pomorzu. Utracił cały majątek wskutek niespłacenia długu (podpisał weksle znajomego Niemca – ten zaś nie spłacił zobowiązań, a w konsekwencji te przeszły na Abrahama). Od 1909 roku pracował jako komiwojażer – wędrował wówczas po całych Kaszubach. Czas ten wykorzystał także na działalność społeczno-polityczną. Organizował wówczas liczne wiece.

Przez cały okres swojej działalności agitował za przyłączeniem Kaszub do Polski.

Zmarł w 1923 roku w Gdyni.

 

 

fot. Joanna Klimczak (2018)

W rolę Antoniego Abrahama wcielił się Maciej Miecznikowski.