Božena Viková-Kunitecka była czeską feministką, politykiem i pisarką. Od najmłodszych lat współpracowała z licznymi gazetami. Publikowała przede wszystkim teksty podejmujące problematykę dyskryminacji ze względu na płeć, dysproporcjach w zarobkach pomiędzy kobietami i mężczyznami, a także postulowała o równouprawnieniu.

W 1912 roku została pierwszą w historii Czeszką wybraną do Partii Narodowo-Liberalnej. W późniejszych latach była wielokrotnie naradzana za swoją twórczość literacką – m.in. została przyjęta do Akademii Czeskiej (1927 r.).

 

 

fot. Joanna Klimczak (2018)

W tę rolę wcieliła się Marketa Martinikova.