Hans Kohlschein był niemieckim malarzem, który niemal całą I wojnę światową spędził w Polsce. Był wówczas zatrudniony w charakterze malarza wojennego w sztabie Generalnego Gubernatora Hansa von Beselera. Podczas ponad trzyletniego pobytu na ziemiach polskich spod jego pędzla powstało ponad 300 obrazów ukazujących wojenną rzeczywistość.

Nie wszystkie jego prace zachowały się, jednak te, które udało się uchronić przed zniszczeniem, pokazują jak doskonałym obserwatorem codziennego życia wojennego był Hans Kohlschein.

Zmarł w 1948 roku w Warburgu.

 

fot. Joanna Klimczak (2018)

W rolę Hansa Kohlscheina wciela się Klaudiusz Kaufmann.