Jędrzej Moraczewski – inżynier kolejowy, polski premier i minister komunikacji oraz major taborów Wojska Polskiego. Był również działaczem związkowym i jednym z przywódców Polskiej Partii Socjalistyczno-Demokratycznej.

Ukończył Politechnikę Lwowską, ale swoje życie związał z Legionami Polskimi oraz polityką. Służył w I Brygadzie Legionów Polskich, a później pełnił funkcję premiera. 

Zaangażował się także w działania w trakcie II wojny światowej. Współpracował wówczas m.in. z lokalną spółdzielnią spożywców oraz konspiracyjnym Związkiem Syndykalistów Polskich. Zginął trafiony odłamkiem pocisku artyleryjskiego w 1944 r.

 

W rolę Jędrzeja Moraczewskiego wcielił się Michał Chorosiński.