Marszałek Józef Piłsudski – jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci w polskiej historii. Urodził się w roku 1867 w Zułowie (Wileńszczyzna) w rodzinie o mocnych i wieloletnich tradycjach patriotycznych.

W początkowych latach Józef pobierał nauki w rodzinnym domu, jednak później, wskutek utraty majątku, Piłsudscy przenieśli się do Wilna. Młody Józef kontynuował naukę – tym razem w gimnazjum wileńskim. Tam, podobnie jak inni uczniowie, poddawany był intensywnej rusyfikacji. Jednak młody Piłsudski już wówczas wykazywał szczególną dbałość o sprawę polską i wraz z bratem założył kółko samokształceniowe „Spójna”, dla którego potrzeb sprowadzali polskie książki z Warszawy.

W 1885 roku Józef zdał maturę – miało to miejsce rok po śmierci jego matki. Później rozpoczął studia medyczne i rozpoczął działalność konspiracyjną, za którą został aresztowany i zesłany (1887).

W 1892 roku Piłsudski powrócił do Wilna. Wówczas też zaangażował się w ruch socjalistyczny. Od tego czasu działalność konspiracyjna przyszłego marszałka nabrała innego wymiaru. Zdobywał coraz więcej kontaktów, podejmował się licznych inicjatyw, a w skutek prześladowania działaczy – często zmieniał miejsce zamieszkania.

W czasie I wojny światowej bardzo szybko podjął decyzję o pełnej mobilizacji wojsk, nad sprawował pełne dowództwo. Podejmował najbardziej kluczowe decyzje – tak na polu politycznym, jak i militarnym.

W późniejszych latach został Naczelnikiem Państwa, został również jednym z głównych bohaterów bitwy warszawskiej, a w 1926 jedną z głównych sił przewrotu majowego.

Józef Piłsudski zmarł 12 maja 1935 roku.

W rolę młodego Józefa Piłsudskiego (Chłopak „Inny”) wcielił się Konrad Imiela.

W rolę Józefa Piłsudskiego – Marszałka – wcielił się Andrzej Seweryn.

Konrad Imiela, fot. Joanna Klimczak (2018)
Andrzej Seweryn, fot. Joanna Klimczak (2018)