fot. autor nieznany

Kazimierz Kuratowski był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli warszawskiej szkoły matematycznej. Naukę rozpoczął w Warszawie (gimnazjum), jednak kontynuował ją w Glasgow (studia matematyczne). Gdy tylko uruchomiony został polski uniwersytet – powrócił do Warszawy (1915).

Studia ukończył w 1918 roku, a trzy lata później uzyskał stopień doktora filozofii. Swoje życie poświęcił nauce – zarówno w sferze dydaktycznej (m.in. był dziekanem, prowadził wykłady ze studentami), jak również teoretycznej (jego praca habilitacyjna stanowiła rozwiązanie zagadnień z teorii mnogości). W swoich pracach zajmował się głównie topologią.

Zmarł w 1980 roku w Warszawie.

fot. Joanna Klimczak (2018)

W rolę Kazimierza Kurantowskiego wcielił się Rafał Supiński.