Źródło: Głos Gminy Żydowskiej (1938)

Leopold Gottlieb był polskim rysownikiem. Wiedzę i umiejętności w zakresie sztuk plastycznych zdobywał w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Po ukończeniu studiów wyjechał do Monachium, gdzie poświęcił się kopiowaniu dzieł malarskim (głównie malarstwa holenderskiego).

W 1914 roku powrócił do Polski i wstąpił do Legionów Polskich. Służył wówczas w tzw. Legionach Piłsudskiego. Później walczył także w 5 pułku piechoty I Brygady, dowodzonej przez samego Piłsudskiego. Odpowiedzialny był tam m.in. za dokumentację rysunkową życia wojskowego. W tym czasie stworzył wiele portretów polskich żołnierzy oraz udokumentował na płótnie liczne epizody wojenne.

 

 

fot. Joanna Klimczak (2018)

W rolę Leopolda Gottlieba wcielił się Piotr Stapiński.