Kazimiera Iłłakowiczówka zapisała się w historii Polski przede wszystkim jako wyjątkowa poetka, prozaik i dramaturg. Studiowała w Oksfordzie, a później naukę kontynuowała na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją poetycko-literacką działalność związała ze Skamandrytami. Najaktywniej działała w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Wówczas też podjęła pracę w MSZ, a później, w latach 1926-1936, była sekretarką Józefa Piłsudskiego.

W rolę Poetki (Kazimiery Iłłakowiczównej) wcieliła się Magdalena Kumorek.