Roman Dmowski był mężem stanu, politykiem i działaczem społecznym. Pełnił również funkcję ministra spraw zagranicznych. Dzisiaj uznaje się go za głównego inicjatora ruchu polskiego nacjonalizmu.

Przez cały okres swojej działalności postulował za niepodległą Polską. Jednak zgodnie z jego ideą, odzyskanie niepodległości miało się odbyć poprzez sojusz z Rosją.

Pod koniec I wojny światowej kierował Komitetem Narodowym Polski – jednostką, która wśród sojuszników ententy traktowana była jako namiastka i zalążek nowego rządu polskiego.

 

 

W rolę Romana Dmowskiego wcielił się Wojciech Machnicki.