Ryszard Mańka był powstańcem śląskim i komendantem Wojska Polskiego. Za swoje działania na polu walki został wielokrotnie odznaczony.

W czasie I wojny światowej został powołany do wojska i uczestniczył w walkach na froncie. Potem, od 1919 roku, uczestniczył w tworzeniu Polskiej Organizacji Wojskowej. Powołane do życia oddziały stały się główną siłą zbrojną uczestniczącą zarówno w pierwszym, drugim, jak i trzecim powstaniu śląskim.

W trakcie wszystkich tych powstań Mańka kierował oddziałami prowadzącymi liczne akcje dywersyjne.

 

fot. Joanna Klimczak (2018)

W rolę Ryszarda Mańki wcielił się Marcin Kątny.