fot. Henryk Cimek, Lucjan Kieszczyński

Tadeusz Żarski był polskim działaczem politycznym, nauczycielem oraz posłem na Sejm RP II kadencji.

W latach I wojny światowej (1914-1916) był więziony i zesłany przez władze carskie. Jednak już w 1917 roku został działaczem Zjednoczenia Socjalistycznego Polskiego, a rok później, w 1918, powrócił do Polski gdzie objął funkcję przewodniczącego Komitetu Dzielnicowego PPS Wola. W kolejnych latach kontynuował działalność społeczną i polityczną. Trwała ona aż do 1930 roku.

W roku 1930 został aresztowany za wzywanie do oporu wobec władzy w trakcie zgromadzenia bezrobotnych. W więzieniu przebywał dwa lata (do 1932 roku), jednak już w 1934 nastąpiło jego ponowne aresztowanie. 16 czerwca 1934 Żarski został skazany na karę śmierci za prowadzenie działalności prowokatorskiej w Komunistycznej Partii Polski. Wyrok – przez rozstrzelanie wykonany został 22 lipca 1934 r.

fot. Joanna Klimczak (2018)

W rolę Tadeusza Żarskiego wcielił się Marcin Kołaczkowski.