Fot. polona.pl (ok.1937)

Zofia Moraczewska była politykiem lewicy i polską działaczką społeczną. Dwukrotnie była również posłem na Sejm RP (Sejm Ustawodawczy oraz Sejm II RP – III kadencja).

Jako córka rektora Politechniki Lwowskiej, ukończyła Seminarium Nauczycielskie we Lwowie. Naukę zakończyła dyplomem z wyróżnieniem, co pozwoliło jej bardzo szybko uzyskać pracę jako nauczyciel gimnazjum.

Od bardzo młodych lat była mocno zaangażowana w działalność polityczną i społeczną – utworzyła m.in. Ligę Kobiet Polskich. Pod koniec I wojny światowej udzielała się w Związku Sanitariuszek.

Po przewrocie majowym kierowała największą organizacją polityczną dla kobiet – Związkiem Pracy Obywatelskiej Kobiet (tej funkcji zrzekła się dopiero w 1933 roku).

fot. Joanna Klimczak (2018)

W rolę Zofii Moraczewskiej wcieliła się Ewa Serwa.