Zofia Piłsudska, nazywana zdrobniale Zulą, była siostrą Józefa Piłsudskiego. Urodziła się w roku 1865, jako druga z rodzeństwa. Już w bardzo młodym wieku zainteresował się nią o wiele lat starszy dr med. Bolesław Kadenacy, który też został jej mężem.

Zofia Piłsudska zmarła w roku 1935.

fot. Joanna Klimczak (2018)

W rolę Zofii Piłsudskiej wcieliła się Aleksandra Radwan.